Algunes persones associen el mastering amb el que anomenen sonar com un disc. Això és el resultat d'aplicar diferents tècniques per tal d'arribar a l'estàndard de qualitat al qual estem acostumats.

El mastering és l'etapa final del procés de creació abans del llançament d'una peça musical o d'àudio en la qual les obres finals són preparades per ser consumides pel públic.

Implica tenir cura dels aspectes tècnics més importants -sovint mal considerat com un art obscur- però també és un procés molt creatiu on l'enginyer té un paper cabdal, sobretot en l'actualitat on els artistes poden autoproduir-se lluny de l'assistència d'un enginyer professional.

Des d'una perspectiva d'enginyer, el mastering consisteix en tenir cura dels nivells d'àudio i l'equilibri tonal, la dinàmica i l'equalització de les pistes individuals, així com crear una relació coherent entre elles. També es tracta de crear fades i crossfades i seqüenciar un àlbum sencer.
Però per a mi, un dels aspectes més importants és el de preservar la fidelitat alhora que es millora la qualitat sonora per disfrutar d'una escolta més agradable en tots els sistemes de reproducció disponibles.

De vegades, el mastering es subestima i es veu com fer que la música soni més fort, sovint sense tenir en compte els efectes secundaris, però també es tracta de fer que la música soni més agradable, més rica, definida i amb una característica tonal que representi a l'artista.

En la majoria dels projectes que em demanen fer mastering, treballo out of the box amb sistemes analògics, però de vegades també es necessari un enfocament híbrid.
Independentment d'això, puc preparar arxius d'àudio per a formats analògics com vinil i cassets o formats digitals com CD, alta resolució per a la distribució online i streaming així com instrumentals per a espectacles en directe.
Per descomptat, puc fer el mastering de les teves pistes amb stems si cal.